Polku hyvinvointikalenteri on vuoden 2017 aikana Ajasto Paperproducts Oy:lle tekemäni opinnäytetyön konkreettinen lopputulos. Kalenteri julkaistiin ensimmäisen kerran vuodelle 2019.

Opinnäytetyöni tavoite oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen kokemukseen stressistä ja hyvinvoinnista, miten tämä kytkeytyy ajankohtaiseen hyvinvoinnin megatrendiin, sekä miten positiivisen psykologian teoriaa, stressinhallintatekniikoita ja visuaalisen ilmaisun vaikutusta ihmiseen voidaan soveltaa kalenterissa. Tämä tapahtui tutkimuksen kautta, eri alojen tutkimustuloksia verraten, sekä hyödyntämällä haastatteluja ja projektia varten kokoamaani co-designyhteisöä. Opinnäytetyön lopputuloksessa keskeisessä roolissa ovat muun muassa tietoinen läsnäolo (mindfulness), itsemyötätunto ja luonteenvahvuudet, sekä niiden lisääminen.

Muotoilijana tehtäväni oli yhdistää eri alojen osaamiset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, tavalla, joka sallii myös oman tyylini muotoilijana näkyä. Lopputuloksena nähdään käyttäjäänsä arjessa tukeva ja rauhoittava kalenterimalli.

Polku-kalenterin matka alkaa lähtötilanteen kartoittamisella, lyhyellä tilannekatsauksella. Mistä haaveilet? Mistä nautit? Mikä aiheuttaa sinussa stressiä ja huonoa oloa? Omien arvojen ja tilanteensa pohjalta käyttäjä määrittää itselleen kolme suurta vuositavoitetta, joita lähteä tavoittelemaan kuukausittaisilla osatavotteilla. Matkaa vuoden loppuun tukevat selkeät ja rauhoittavat kalenterisivut, viikottaiset ja kuukausittaiset tilat tärkeistä asioista muistuttamiselle ja pohdiskelulle, sekä lempeän kannustavat lauseet, kuin ystävän ääneen lausumina sanoina.


Sisällön tarjoaa Blogger.
© Ann-Christine Mäkelä. Design by FCD.